Banner NPKA: jiten©2007

Board Members 2006-7

President
Narayan B. Shrestha
Vice President
Jitendra R. Bajracharya.
Secretary
Dipankar P. Pradhan
Treasurer
Tendeshor R. Sharma
Member
Nabin Sharma
Member
Krishna Shrestha
Member
Chandraman Shrestha
Suresh Shrestha
Dhurba Tuladhar
MemberAdvisors
Sunil Dangol
Kabin Shrestha
member
Mohan Krishna Shrestha
Advisors:
Girwan Bikram Shah
Keshev Raj Sharma
Amar Bahadura B

Executive Board 2001-02 Executive Board 2003
Executive Board 2004-05 Executive Board 2008-09