Banner NPKA: jiten©2007

Board Members 2004-5

President
Mohan K. Shrestha
Vice President
Narayan B. Shrestha
Secretary
Jitendra R. Bajracharya.
Treasurer
Tendeshor R. Sharma
Member
Dipankar P. Pradhan
Member
Gopak Koirala
Member
Rabindra Maharjan
Suresh Shrestha
Dhurba Tuladhar
Member
Sunil Dangol
 
 
Kabin Shrestha
Advisors:
Girwan Bikram Shah
Keshev Raj Sharma
Amar Bahadura B

Executive Board 2001-02 Executive Board 2003
Executive Board 2006-07 Executive Board 2008-09