Banner NPKA: jiten©2007

Board Members 2001-2

President
Amar Bahadur Basnet.
Vice President
Mohan K. Shrestha
Secretary
Jitendra R. Bajracharya.
Treasurer
Suresh Shrestha.
Member
Narayan B. Shrestha.
Member
Keshav Raj Sharma.
Member
Gopal.P. Koirala.
Basant R. Tuladhar.
Chandraman Shrestha.
Member
Balkrishna Shrestha.
Sanuraja Ranjit.
Shyam Raj Satyal.
Advisors:
Kishor K. Sigdel.
Girwan Bikram Shah.
Padam K. Shrestha.

Executive Board 2003 Executive Board 2004-05
Executive Board 2006-07 Executive Board 2007-08